U četvrtak, 10. juna 2010. godine, u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (ul. Višegradska 33) sa početkom u 20:00 časova biće održano predavanje:

Hemija u forenzici – primeri iz prakse

Predavač će biti dr Niko Radulović, docent Odseka za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Predavanje se odžava u okviru ''Projekta podizanja kapaciteta, promocija i popularizacija fizike i prirodnih nauka''. Organizatori predavanja su Odsek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, niška Podružnica Društva fizičara Srbije i Astronomsko društvo ''Alfa'' iz Niša, u saradnji sa Minstarstvom za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Forenzične nauke su one nauke koje su od važnosti za postupke pred sudovima, jer svojim sadržajem, spoznajama i posebnim stručnim znanjima onih koji se njima bave omogućavaju i/ili pomažu sudu da utvrdi činjenice relevantne za odlučivanje. Forenzika zato predstavlja novo interdisciplinarno područje zajedničko svim naučnim granama, a u funkciji je napretka nauke i potreba pravosuđa. Teme koje obrađuje forenzička hemija se prvenstveno tiču analitike uzraka sakupljenih na mestu zločina, a u ovom predavanju biće predstavljeni neki realni primeri koji demonstriraju mogućnosti forenzičke hemijske laboratorije. Biće reči o tretiranju fizičkih dokaza i donošenju valjanih zaključaka na osnovu rezultata hemijskih analiza. Primeri će se ticati analize vlakna (identifikacija i poređenje: mikroskopija, infracrvena spektroskopija), hemija otisaka prstiju (hemijski sastav latentnog ostatka otiska), ispitivanja uzroka požara (hemija vatre; uslovi za javljanje plamena; eksplozije; skupljanje uzoraka sa mesta požara) određivanja rastojanja pucanja, analize alkohola u dahu, kao i analize kontrolisanih supstanci (kvalitativna i kvantitativna analiza amfetamina, Cannabis sativa i proizvoda, heroina i kokaina).

 

Milan Milošević
Author: Milan MiloševićWebsite: http://www.svetnauke.org

Urednik i osnivač sajta Svet nauke. Doktorirao teorijsku fiziku i radi kao docent na Prirodno matematičkom fakultetu u Nišu. Najviše ga interesuje astrofizika, kosmologija i inflacija, a najveći deo svog slobodnog vremena posvećuje popularizaciji i približavanju nauke mladima. Dugogodišnji borac za razotkrivanje astrolagarija i ostalih kvazinauka na Internetu, i šire.

Neki tekstovi:


Komentari

 • Aleksandar Zorkić said More
  Ah, kako da niko nije čuo za... 11 sati ranije
 • davor94 said More
  :D :D Henri Poincaré je osnova, za... 20 sati ranije
 • Rapaic Rajko said More
  Kao diplomirani ucesnik skole, mogu vam... 3 dana ranije
 • Zoran said More
  Religija STOP
  DA astronomija,
  bravo... 3 dana ranije
 • Duca said More
  Higsov bozon "stvara" samo oko 5% mase... 5 dana ranije

Foto...