cr1

Slika 1. Stvaranje crne rupe. Izvor ilustracije: www.nature.com

Crne rupe su delovi prostora koji sadrže velike količine materije zgusnute na malom prostoru predstavljaju jednu od najzanimljivijih fenomena u celom našem univerzumu. Usled velike gustine materije unutar crne rupe sila gravitacije poprima izuzetno veliku vrednost privlačeći bukvalno sve što se nađe na određenom odstojanju od nje ne dozvoljavajući čak ni svetlosti da napusti crnu rupu. Uobičajeno stanovište u vezi crnih rupa predstavlja konvergenciju ili ti zajedničku tačku kojoj streme dva kamena temeljca moderne fizike: kvanta mehanika i relativnost. Stoga, crne rupe imaju izuzetan značaj u pogledu izučavanja fizike i predstavljaju temu čuvenih fizičara poput Stivena Hokinga.

Dakle, jedna od najmisterioznijih stvari u čitavom univerzumu predstavlja unutrašnjost crne rupe. To je pitanje koje je mučilo fizičare decenijama nakon što su hipotetički pretpostavili postojanje crnih rupa. Pogotovu je predstavljao problem što se crne rupe ne mogu direktno izučavati. Čak i svetlost biva zarobljena od strane crne rupe zajedno sa X – zracima i elektromagnetnom radijacijom ostavljajući moderne teleskope bez signala zahvaljujući kojima izučavamo kosmos. Konačno, nakon nekoliko decenija izučavanja, naučnici su ipak uspeli da otkriju način kojim se crne rupe mogu detektovati i to indirektno. Umesto da pokušavaju da nekako ugledaju crnu rupu, posmatrali su X – zračenje materije koja dolazi u dodir sa crnom rupom kada se dešava njeno razaranje usled delovanja izuzetno snažne gravitacije. Od tog momenta, mi smo u mogućnosti da bolje proučimo crne rupe i uočimo promene u njenom ponašanju.

Dakle, šta su to fizičari uspeli da otkriju u vezi unutrašnjosti crnih rupa? U osnovi stvari, mi smo u mogućnosti da kvantifikujemo naš univerzum do najmanjih razmera pri čemu se najmanji fragmenti naše stvarnosti naziva kvantna pena (Quantum Foam). Sila kojom crna rupa deluje na materiju je toliko moćna da svakoliku kosmičku materiju sabije praktično u tačku, odnosno, u singularitet. Iako je rečima to jednostavno iskazati, sa gledišta nauke dolazimo do problema jer je tačka prostora po definiciji bez dimenzija što ima za posledicu da moramo kompletno odbaciti sve zakonitosti koje ustanovljavamo u našoj realnosti i uz pomoću kojih pojmimo prostor i vreme. Prosto rečeno, ne možemo primeniti zakone fizike koje ustanovljavamo za prostor i vreme u jednoj tački i da dođemo do zaključka šta se tamo dešava. Zaprepašćujuće je koliko smo nemoćni pred jednom jedinom tačkom jer nismo u stanju da sebi dočaramo dešavanja u nečemu što nema dimenzija. To je i razlog zbog kojih su svi koncepti u vezi crnih rupa uglavnom teoretski i koji razmatraju vezu između dešavanja u crnoj rupi i naše stvarnosti. Da bi krenuli ispravnim putem ka predstavi šta se dešava u jednoj crnoj rupi, moramo prvo biti načisto s tim da je, recimo, čitava jedna planeta sabijena u jednoj tački u kojoj nije definisan ni prostor ni vreme. Poprilično problematično za pojmiti tako nešto, zar ne?

I konačno, šta se dešava ako neko upadne u crnu rupu? Nažalost, niko vam ne može još uvek dati tačan odgovor... Ali, neka pretpostavimo da nije došlo do trenutne dezintegracije usled dejstva gore pomenute sile. U tom slučaju, najverovatnije bi ste se kretali ka centru crne rupe najvećom mogućom brzinom, odnosno padali bi ste brzinom svetlosti. Iz razloga što bi sve ostalo oko vas takođe padalo isto brzinom svetlosti, vi ne bi bili u stanju da imate predstavu da protiče vreme. Činilo bi vam se da se krećete u prostoru beskonačno dugo sve dok konačno ne dostignete centar i postanete deo singulariteta. Ta dilatacija vremena unutar crne rupe jeste posledica dejstva ogromnih sila i kretanja brzinom svetlosti.  Opisano kretanje unutar crne rupe bi takođe imalo još jednu posledicu. Sve što se nalazi izvan crne rupe bi se vam se činilo da se kreće još brže nego vi tako da bi bili u stanju da otpratite "budućnost" prostora van crne rupe. Nekoliko sekundi u crnoj rupi bi bili ravni hiljadama proteklih godina nekoj osobi na Zemlji!

cr2 Slika 2. Teoretsko razmatranje crne rupe.
Izvor slike: www.nature.com

 

 

Iz gore prikazanog teksta ste verovatno uočili kolika je važnost crnih rupa u proučavanju teoretske fizike. Svi principi koje je fizika ustanovila u proteklom veku a posebno Generalna i Specijalna relativnost su sadržani u crnim rupama što znači da one nisu samo jedna uzbudljiva tema za bavljenje već i svojevrsni vodič za buduće naučnike da sprovode temeljna izučavanja u fizici. Možda ćemo jednog dana biti čak u mogućnosti da putujemo i u samu singularnost. A do tada, crne rupe će biti za nas misterija koja je u domenu teoretskih razmatranja na teoretska pitanja.

Izvor teksta:

http://www.nature.com  


Komentari   

Laslo
0 #5 Laslo 03-03-2017 23:23
#4 vladimir kerleta 03-03-2017 15:23
Zanima me sta autor misli, da li su crne rupe stabilan ili nestabilan sistem...

Teoretsko predviđanje crnih rupa sledi na osnovu razmatranja Opšte teorije relativnosti (Albert Ajnštajn, 1915) i iznalaženja rešenja jednačina koje proističu iz pomenute teorije i predstavlja veoma složen problem. Jedno od rešenja je nađeno u modelu rotirajuće crne rupe (Roj Ker, 1963, Ker – Njuman, 1965) i ona je stabilna u dugom vremenskom periodu.
vladimir kerleta
+2 #4 vladimir kerleta 03-03-2017 15:23
Zanima me sta autor misli, da li su crne rupe stabilan ili nestabilan sistem. U zavisnosti od odgovora na ovo pitanje, znacemo dali one povecavaju ili smanjuju entropiju ukupnog svemira.
Primenjujuci klasicnu fiziku one ne bi trebalo da postoje, jer bi vec trebalo da su dovoljno nabilene pa bi vec odavno ekspodirale, a da bi bile kvantna pojava suvise su velike, mada se izgleda tako ponasaju - ako vrse anihilaciju. U svakom slucaju, ako prihvatimo sadasnji teorijski model, onda nije jasno zbog cega imaju razlicite velicine, jer zar ne bi trebalo da su sve iste (posto u njima ne vazi klasicna fizika - one nisu nakupina ilio nanos materije pa da se razlikuju po velicinma).
Milanx
-2 #3 Milanx 03-03-2017 00:04
Možda su crne rupe nekakve kosmičke zenice, moda ko zna? ;)
Laslo
+4 #2 Laslo 02-03-2017 23:24
#1 МИЛАН 01-03-2017 15:34
I zaista je misterija. I ostače takva sve dok smo od nje odsečeni hoiznotom događaja Švarcšilda- svejedno obične ili Kerove crne jame.
A sad iskreno: a jeste li potpuno sigurni da smo otkrili makar i jednu? Setite se samo situacije 1960/70 godina oko CignusX1 i HZ22 !!! Treba biti puno obazriv.
Pozdrav iz Skopja

Iskreno Vam kažem da sam siguran u postojanje crne rupe i to iz ličnog posmaranja serije brzih bljesova V404 Cyg juna meseca 2015. godine. Tada je objavljena povećana X-zračna aktivnost V404 po prvi put posle 1989-te godine stim što se aktivnost proširila i u opsegu vidljive svetlosti (2015.-ta godina) i predstavljala je veoma redak događaj vezan za crne rupe. Mogu slobodno reći da sam imao puno seće u životu jer sam lično svojim očima posmatrao tako veličanstven događaj u prirodi kao što je dezintegracija materije na horizontu događaja jedne crne rupe, odnosno njenu vidljivu posledicu.

Pozdrav,
Laslo Kočmaroš
МИЛАН
-6 #1 МИЛАН 01-03-2017 15:34
I zaista je misterija. I ostače takva sve dok smo od nje odsečeni hoiznotom događaja Švarcšilda- svejedno obične ili Kerove crne jame.
A sad iskreno: a jeste li potpuno sigurni da smo otkrili makar i jednu? Setite se samo situacije 1960/70 godina oko CignusX1 i HZ22 !!! Treba biti puno obazriv.
Pozdrav iz Skopja

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži