CRRotacija

Supermasivna crne rupe Sagitarius A* (Sgr A*), u centru Mlečnog puta je oko 26.000 svetlosnih godina udaljena od Zemle. Otkriveno je da Sgr A* rotira ugaonom brzinom - brojem obrtaja u sekundi - oko 60% maksimalne moguće vrednosti, od brzine svetlosti.

Crne rupe imaju dva osnovna svojstva: masu i obrt (brzinu rotacije).

Rotacija crne rupe deluje na prostor-vreme i obližnju materiju. Kao i materijal i prostor- vreme su izobličeni. Gledajući na crnu rupu sa vrha na dole, duž levka mlaza koji izbacuje, prostor-vreme je kružnog oblika, dok sa strane gledano, prostor-vreme izgleda kao ragbi lopta. Što je brzima rotacije veća, prostor-vreme je tanje.

Rotacija supermasivne crne rupe spinskom energijom može proizvesti kolimirane izlive ili mlazeve materijala. Zbog manje količine materijala u akrecionom disku, Sgr A* je bila relativno tiha poslednjih milenijuma sa relativno slabim mlaznicama.

Povećanjem količine materijala i jačine magnetnog polja blizu crne rupe deo energije spina crne rupe bi pokrenuo snažnije odlive. Materijal može da potiče od gasa ili od ostataka zvezde razbijene gravitacijom crne rupe ako ta zvezda luta preblizu Sgr A*.

„Mlazevi pokretani i kolimirani centralnom crnom rupom galaksije snabdevaju gasom celu galaksiju, što utiče na formiranje zvezda“, rekla je koautorka Megan Donahju sa Univerziteta Mičigen. „’Fermijevi mehurići’ viđeni na rendgenskim i gama zracima oko crne rupe Mlečnog puta pokazuju da je crna rupa verovatno billa aktivna u prošlosti. Merenje obrta crne rupe je važan test ovog scenarija."

Da bi odredili spin Sgr A*, autori su koristili empirijski zasnovanu teorijsku metodu nazvanu „metoda odliva“ koja detaljno opisuje odnos između spina crne rupe i njene mase, svojstva materije u blizini crne rupe, i svojstva odliva. Kolimirani izliv proizvodi radio talase, dok gasni disk oko crne rupe emituje rendgenske zrake. Istraživači su kombinovali rendgenske podatke sa Čandre i radio podatke Nacionalne naučne Fondacije Karl G. Jansky Very Large Array ( VLA) sa nezavisnom procenom mase crne rupe iz drugih teleskopa da bi ograničili okretanje crne rupe.

„Imamo poseban pogled na Sgr A* jer nam je to najbliža supermasivna crna rupa“, rekao je koautor Anan Lu sa Univerziteta McGill u Montrealu, Kanada. „Iako je trenutno tiho, naš rad pokazuje da će u budućnosti dati neverovatno snažan udarac okolnoj materiji. To bi se moglo dogoditi za hiljadu ili milion godina, ili bi se moglo dogoditi u našim životima."

Rad je objavljen u januarskom izdanju mesečnih obaveštenja Kraljevskog astronomskog društva za 2024. na:

 
SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 


Komentari

 • Rapaid said More
  Ako se uzme da se sve kreće brzinom... 19 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Ah, kako da niko nije čuo za... 20 sati ranije
 • davor94 said More
  :D :D Henri Poincaré je osnova, za... 1 dan ranije
 • Rapaic Rajko said More
  Kao diplomirani ucesnik skole, mogu vam... 3 dana ranije
 • Zoran said More
  Religija STOP
  DA astronomija,
  bravo... 4 dana ranije

Foto...