Objavljen je treći katalog gravitaciono-talasnih tranzijentnih izvora (GVTC-3).

GTMB

Novi treći katalog prolaznih gravitacionih talasa (GVTC-3) koji je danas objavila LIGO - Virgo - KAGRA kolaboracija je najveći katalog spajanja crnih rupa i neutronskih zvezda do sada objavljen i uključuje događaje objavljene u prethodnim posmatranjima. Predstavlja i 35 novih signala gravitacionih talasa detektovanih tokom drugog dela trećeg i najnovijeg posmatranja O3b, čime je broj otkrivenih događaja od strane globalne mreže povećan na 90.

Svaki krug predstavlja drugačiji objekat, a vertikalna skala označava masu kao umnožak mase našeg Sunca. Plavi krugovi predstavljaju crne rupe, a narandžasti krugovi neutronske zvezde. Plavo-narandžasti krugovi su objekti čija je klasifikacija neizvesna. Svako spajanje uključuje tri objekta: dva objekta koja se spajaju i konačni rezultujući objekat.

Izvor: https://ligo.org/detections/O3bcatalog.php...

 GTMB2

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 

 

Dodaj komentar