Da bi se nosio sa eksponencijalnim rastom podataka koji će ubrzano nastaviti da se povećavaju zbog kvantnog računarstva, digitalizacije i sličnih stvari metrički sistem posle tri decenije dobija svoje prvo ažuriranje. Istovremeno, ova količina podataka počinje da se približava najvišem opsegu prefiksa koje trenutno koristimo.

SI mb 1

Najnoviji prefiksi metričkog sistema: rona, queta, ronto i quecto su usvojeni 18. novembra na 27. Generalnoj konferenciji za tegove i mere u Versaju, u Francuskoj. Rona i Queta opisuju izuzetno velike dok ronto i quecto opisuju izuzetno male brojeve. Ovo je prvi put od 1991. godine da se Međunarodni sistem jedinica, ili SI, proširio, kada su dodati prefiksi zeta, jota, zepto i jokto.

Numerički, rona je 1027 (cifra iza koje sledi 27 nula), a queta je 1030 (30 nula). Njihove manje parnjake ronto i quecto se odnose na 27 i 30 nula, ali one dolaze posle decimalnog zareza. Do sada su opseg metričkog sistema ograničavali jota i jokto (24 nule).

Ljudi vole male brojeve koje mogu razumeti. Upotreba odgovarajućeg prefiksa čini stvari razumljivijim. Masa Zemlje u ronagramima je 6 ronagrama. To je šestica praćena sa 27 nula. Masa Jupitera je 2 qvetagrama. Masa elektrona je oko jednog rontograma, a masa jednog bita podataka na mobilnom telefonu je oko jednog qektograma.

Rezolucija 3 od 27. CGPM (2022)

Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), na svom 27. sastanku donela je rezoluciju O proširenju opsega SI prefiksa.

Izvod:

S obzirom

 • na suštinsku ulogu Međunarodnog sistema jedinica (SI) u obezbeđivanju poverenja u tačnost i globalnu uporedivost merenja potrebnih za međunarodnu trgovinu, proizvodnju, zdravlje i bezbednost ljudi, zaštitu životne sredine, globalne klimatske studije i naučna istraživanja,
 • prednosti podsticanja upotrebe SI jedinica obezbeđivanjem novih SI prefiksa za naučne zajednice koje zavisi od merenja koja nisu obuhvaćena trenutnim opsegom,
 • potrebe nauke o podacima u bliskoj budućnosti da izrazi količine digitalnih informacija koristeći redove veličine veće od 1024,
 • važnost pravovremene akcije kako bi se sprečilo da se nezvanični nazivi prefiksa de facto usvoje u drugim zajednicama,

odlučuje da doda na listu SI prefiksa koji će se koristiti za višestruke i podmnožne jedinice sledeće prefikse:

Faktor množenja   Naziv   Simbol

1027                            rona       R

10–27                     ronto      r

1030                      queta     Q

10–30                     quecto    q

SI mb 2

Izvor: Bureau International des Poids et Mesures

  

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 

 


Komentari

 • dragant said More
  Siniša, nisi promašio sajt. Zašto se... 11 sati ranije
 • gost said More
  veliki covek, hvala, edukativan tekst 18 sati ranije
 • Pero ložač said More
  E, moj Siniša! Kome ti mantijašku bozu... 1 dan ranije
 • Kiko said More
  Siniša brate svaka čast na komentaru.... 1 dan ranije
 • Siniša said More
  Živeo sam dugo, kao ateista. Uprkos... 2 dana ranije

Foto...