Nauka

Male životne igre

Matematika

logob92Od igranja šaha do „igranja“ raspoređivanja vojnih baza po svetu, od razmišljanja kojoj devojci u baru prići do analiziranja isplativosti ulaska na novo tržište, od odlučivanja na koju stranu šutirati prilikom izvođenja penala u fudbalu do razmatranja koncepata preživljavanja i produžetka vrste u evolutivnoj biologiji i ekologiji. Oblast (primenjene) matematike koja se koristi u društvenim naukama, uglavnom ekonomiji, ali i biologiji, informatici i filozofiji, nazvana teorija igara nas uči kako da pristupamo rešavanju svih ovih (a i mnogih drugih) problema.
Piše: Stevan Radanović

Opažanje boja

logob92Ono što mi opažamo kao različite boje su zapravo svetlosni talasi različitih dužina. Tako, ako propustimo kroz prizmu zrak bele svetlosti na drugom kraju će izaći zraci različitih boja, što znači da se u beloj svetlosti nalaze skoro sve boje koje mi vidimo. Taj vidljivi deo spektra zhavata jedan uzani opseg, od oko 380nm do oko 700nm. Kratki talasi vidljivog spektra odgovaraju plavičastim nijansama, srednji zelenim, a dugi crvenkastim.

Piše: Oliver Tošković

Dajte šansu inovacijama

logob92Stav
Jedina revolucija koju priznaju sve zemlje i sve ideologije i koju niko ne dovodi u pitanje je naučno-tehnološka revolucija, koja se odigrava upravo sada, ali (uglavnom) ne i ovde. Ta sveobuhvatna revolucija dodirnula je praktično sve tehnološke oblasti, došavši posebno do izražaja u informatici i komunikacijama, biomedicinskim istraživanjima i razvoju novih lekova, digitalnoj tehnologiji, tehnologiji novih materijala, veštačkoj inteligenciji, biotehnologiji, poljoprivredi.

Kosmička diorama

multiverzum-crop

... neki naučnici bi želeli da ove čudne materijale upotrebe za izgradnju prozora u nove svemire, one sa iz osnova drugačijom fizikom. Zavirujući kroz te prozore, mogli bismo da otkrijemo kako drugi svetovi funkcionišu...

...grupa fizičara sa Kalifornijskog univerziteta Berkli predložila je metamaterijal, koji ako se napravi, može da zarobi svetlost poput crne rupe...

Crkve protiv Hokinga

Nauka i religija

logob92  Verske vođe složno su kritikovale tvrdnju Stivena Hokinga, čuvenog britanskog astrofizičara, da je Bog suvišan i da je za stvaranje univerzuma zaslužna sila gravitacije, a ne Tvorac. Teza koju naučnik iznosi u novoj knjizi „Veliko stvaranje“ izazvala je burne reakcije verskih krugova. Predvodi ih poglavar Anglikanske crkve, kentenberijski nadbiskup dr Rovan Vilijams, koji odbacuje Hokingovu konstataciju da savremena fizika ne ostavlja mesta za Tvorca i da nauka može da objasni poreklo svemira.