Nauka

Kako je igrati se Boga?

Genetikalogob92
Vest da je čovek uspeo da kreira prvi veštački DNK, a da je ćelija u koju je ubačen nastavila da živi i razmnožava se, je obišla svet veoma brzo. Još brže vam B92 u saradnji sa Discovery Chanel donosi intervju sa čovekom koji je ovo uspeo.

Holivud uči matematiku

Nauka i film logob92

Filmski stvaraoci na volšeban način u svoja ostvarenja utkivaju matematička pravila kojima se gledaočeva pažnja vezuje za platno ili ekran. Hoće li se uvesti snimanje mozga posetilaca

Teorija (nastala iz) haosa

logob92Haos (od starogrčke reči χάος) je jedna od najstarijih zamisli čovečanstva, koja je tokom vremena primala mnoga značenja: od antičke Grčke, Vavilona i Judaizma, gde se koristila za opisivanje početnog, neuređenog stanja materije pre stvaranja kosmosa, do neformalnog govora u kojem i danas označava nepredvidivo stanje stvari. Ovaj pojam dobija u drugoj polovini XX veka još jedno, potpuno novo značenje u domenu nauke, čije pojašnjenje predstavlja svrhu ovog članka, za koji se nadam da neće predstavljati jedini koji će se dotaći ove fascinantne teme.

Piše: Stevan Radanović

Astrologija: Babica protiv Jupitera

vodolija

Svako ko ima imalo soli u glavi shvata da astrologija nije nauka. Ona se zasniva na krajnje neutemeljenim predviđanjima, preterano generalizovanim tvrdnjama i pogrešnim premisama. Do sada sam u par navrata već pisao nešto o tome, ali naravno da to nije imalo uticaja na svuda-prisutne „vernike“. Takođe je naravno i da se ne sekiram previše oko toga, jer sam odavno shvatio da je u pitanju procenat ne samo naše, već i globalne populacije, koja ne haje mnogo ni za iole naučne dokaze.

Kako podeliti $3 miliona na 8 naučnika?

nanolekar-128Oblasti u kojima se današnji naučnici nadmeću prosto su neverovatne. Kako napraviti zbilja džinovski teleskop, kako razjasniti mehanizam komunikacije moždanih ćelija, ili manipulisati pojedinačnim atomima u submikroskopskim strukturama, samo su neke od oblasti koje danas osvajaju prestižne nagrada koje se dodeljuju za doprinos savremenoj nauci.