Letenka

AKL 2017 - topografska karta Letenke

AKL10Ali zapravo cilj ovog snimanja je bila demonstracija rada instrumenta i metode snimanja. Zato su snimani šatori, roštilji, pozicije teleskopa, Kočin produžni kabli koji smo svi eksploatisali, Radanovu Dačiju kada se on kolima popeo na livadu sa teleskopima i ostale zanimljive detalje. Ovaj KTP je svojevrsna zabeležba datog trenutka u prostorvremenu.

Pavle Savić

ps3Na Astronomskom kampu na Letenci, najvećem skupu astronoma i ljubitelja astronomije u regionu, svake godine se govori o liku i delu nekog našeg naučnika, ili autohtonog ili iz dijaspore, koji je dao doprinos svetskoj nauci. Dužni smo to kako prema njima ponaosob tako i prema našim mladim pokolenjima. Svaki od ovih velikana je poseban resurs tema i uzor po kom treba da vaspitavamo omladinu i buduće naraštaje. Ove godine na Astronomskom kampu, održanom od 20-23. jula predstavljen je Pavle Savić.