Naučnici su upotrebili superkompjuter da simuliraju susret osam vrsta zvezdi sa crnom rupom. Cilj im je bio da naprave što realističniji prikaz onoga šta se dešava kada se zvezda previše približi crnoj rupi. Gravitacione sile stvaraju razorne plimske talase koji zvezdu razbijaju u struju gasa. Ovo je prvi put da simulacija uzima u obzir Ajnštajnovu opštu teoriju relativnosti i virtualnu zvezdu sa realnom unutrašnjom strukturom. 

U nekim slučajevim zvezda je potpuno raskomadana u drugim, uspeva da preživi. Pogledajmo sledeće slike.

1

1. Masa crne rupe je milion masa našeg Sunca. Zvezda prolazi pored crne rupe na daljini od 38 milina km (24 miliona milja). Podsetimo da je Merkur na 58 miliona km od Sunca.

2

2. U simulaciji je korišćeno osam veličina zvezde, od 0,15 do 10 sunčevih masa. Naše Sunce je druga slika u drugom redu. Samo na ovoj slici zvezde su prikazana u stvarnom odnosu veličina jedna prema drugoj.

3

3. Zvezda prilazi crnoj rupi, vidimo da to ne utiče na zvezdu.

4

4. Dolaskom u najbližu tačku do crne rupe, perigeju, zvezda je već pretrpela značajne promene. Plimna gravitaciona sila crne rupe ih rasteže.

5

5. Izlaskom iz peigeja, sile su i dalje jake, deformacije zvezde su sve veće.

6 

6. Iako je zvezda dalje od crne rupe, proces rastakanja zvezde se nastavlja.

7

7. Sa povećanjem rastojanja do crne rupe zvezda najmanje mase počinje da se formira.

8

8. Daljim napuštanjem crne rupe gravitacione sile uspevaju da povrate zvezdu nalik našem Suncu.

9

9. Crna rupa je napuštena, zvezde mase 0,1; 0,3; 0,7 i 1 Sunčeve mase su uspele da prežive. Ali zvezde mase 0,4; 0,5; 3 i 10 su kompletno rastrgnute. Da li će zvezda preživeti bliski susret sa crnom rupom zavisi od njene unutrašnje gustine.

Ovakve simulacije će pomoći astronomima da bolje razumeju katastrofalne događaje koji se dešavaju u galaksijama i da bolje prepoznaju šta gledaju. Naročito skorim dolaskom novih moćnih teleskopa. Da li na tim zvezdama koje prolaz pored crne rupe ima planeta i života na njima, i šta se sa njima dešava, za sada je teme za naučnofantastične filmove.

Izvor: 


Dodaj komentar