Astronomija

Sumraci

sumrak na letenki
Šta su to sumraci? Postoje jasne definicije sumraka:

Sumrak (engl. twilight) je period dana koji nastaje pre izlaska i nakon zalaska Sunca kada je nebo delimično osvetljeno rasutim Sunčevim svetlom....