Nauka

Lov na Ligu loze

univerzitet

Kao što futbalski trener gradi svoj tim, Rao se usredsredio na mlade snage koje dolaze, uglavnom na asistente i mlade profesore na vodećim institucijama, kao što su univerziteti Yale, Cornell i Oxford.

5 najboljih univerziteta u svetu

u1

Ove godine su Englezi napravili spisak 980 najboljih univerziteta na svetu, objavivši tako najširu takvu tabelu do sada. Škole su rangirane u 13 pažljivo odabranih kategorija koje pružaju najopsežnije i dobro izbalansiranje prednosti kojima veruju studenti, akademici, univerzitetski rukovodioci, privreda i vlade.

Komentar o Em Pogonu

pogon

Dvadesetih godina prošlog veka eksperimenti su ukazivali da u slabom radioaktivnom raspadu nisu održani energija i impuls. Niko manje nego čuveni Nils Bor je počeo da piše o mogućnosti da u malim prostornim razmerama zakoni održanja možda važe samo statistički?!

Zvezdani tragači A-STR i AA-STR

t9Na ovom sajtu vrlo malo, skoro nimalo, ima reči o kompanijama, institutima, fakultetima, na kraju krajeva, ljudima, koji stoje iz svih onih poduhvata koji čine okosnicu našeg sajta. Povremeno pokušavam da ispravim tu nepravdu, pa pišem ponekad o svemu tome, pokušavajući da skremen pažnju na ogroman posao koji prati svako lansiranje, bez obzira koliko ono rutinsko nama izgledalo.