Nauka

Nauka i pseudonauka (30) Ajnštajnova propala ideja

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Ajnštajnova propala ideja 

Zamisao je bila da se izvede interakcija u kojoj će se dve čestice (recimo, fotoni) međusobno udaljavati jedna od druge, jednakim brzinama i sa jednakim ugaonim momentima, ali u suprotnim smerovima. Treba “sačekati” da se one dovoljno udalje, pa onda izmeriti poziciju jedne i ugaoni momenat druge. Pošto su ove dve veličine jednake (samo sa ugaonim momentima čiji su smerovi različiti), imaćemo izmerena oba podatka. 

 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (30) Ajnštajnova propala ideja

Write comment (2 Comments)

Nauka i pseudonauka (29) Kvantna mehanika

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Kvantna mehanika 

Postoji grana fizike koja, mada u potpunosti pripada nauci, mnogima izgleda kao da se nalazi na tromeđi između nauke, mašte i paranormalnog. Jedan od tvoraca te grane fizike, kvantne teorije, je danski fizičar Nils Bor (Niels Bohr) koji je rekao: “Onaj ko nije šokiran kvantnom teorijom, nije je ni razumeo”

 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (29) Kvantna mehanika

Write comment (0 Comments)

Nauka i pseudonauka (28) Kako lagati uz pomoć statistike

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Matematičari dobro znaju kako statističkom obradom, bez falsifikovanja prikupljenih podataka, može da se utiče na konačan rezultat. Najčešći slučaj je ako se traži samo prosečna vrednost za veći broj prikupljenih podataka. Reklo bi se da se ovo lako računa i da je rezultat objektivan, ali u matematici je poznato više načina iskazivanja prosečne vrednosti. 

 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (28) Kako lagati uz pomoć statistike

Write comment (0 Comments)

Nauka i pseudonauka (27) Gausova kriva

g1

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Gausova kriva

Uzmimo u ruku 20 novčića i bacimo ih na sto. Koliko je palo na “glavu”, a koliko na “pismo”? Verovatno je da ima približan broj i jednih i drugih, jer je to najverovatnija mogućnost (“entropija zatvorenog sistema raste”, rekli bi fizičari, koji entropiju izjednačavaju sa količinom nereda). A da li može da se pojavi svih 20 “glava”? Svakako da može, mada to nije mnogo verovatno: možemo da očekujemo da će se to dogoditi u jednom od oko milion slučajeva. 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (27) Gausova kriva

Write comment (1 Comment)

Komentari

 • Rapaic Rajko said More
  Brisaci? Neprakticno, tesko i glomazno.... 11 sati ranije
 • Baki said More
  Dobar napor. Inače, kosmički teleskop... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Nemamo sreće, jedine dve bliske... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Kada je reč o životu u Svemiru, ljudi... 4 dana ranije
 • Saša said More
  Radi se na popravci kvara foruma. 4 dana ranije

Foto...