Nauka

Kreacionistički pohod na obrazovanje

KreacionizamPrоtеklih nеdеlја nа аdrеsе zаpоslеnih u prоsvеti u оblаstimа prirоdnih nаukа – nаstаvnicimа u škоlаmа, nаstаvničkim аktivimа i univеrzitеtskim prоfеsоrimа, stiglа је vеоmа indikаtivnа pоnudа. Nаimе, svim zаintеrеsоvаnim nаstаvnicimа nudi sе pоklоn u vidu luksuznоg izdаnjа knjigе „Еvоluciја ili stvаrаnjе“. Аutоri knjigе, Rајnhаrd Јunkеr i Zigfrid Šеrеr, spаdајu mеđu nајpоznаtiје sаvrеmеnе еvrоpskе krеаciоnistе.

„I stvori se čovek ...“

glavaOtkrica150sPre nekoliko godina moj otac i ja smo napisali veliku knjigu, kojoj po sadržaju nema konkurencije kod nas. U njoj su predstavljene teme iz nekoliko oblasti prirodnih nauka: astronomije, matematike, elektrotehnike, geologije, biologije, antropologije, itd. Na koji način su pisani tekstovi, koji nivo znanja i informisanosti pokriva i kome se knjiga obraća?
Danas bih predstavio jedan deo teksta iz knjige, koji govori o jednoj naizgled neuobičajenoj temi za ovaj sajt, ali bez koje ne bi bilo ni onih drugih tema, a to je - čovek.

Razvoj matematike od 2.000 p.n.e. do 700 n.e.

Knjiga 1Pre nekoliko godina moj otac i ja smo napisali veliku knjigu, koja po sadržaju nema konkurenciju na našem jeziku. U njoj su predstavljene teme iz nekoliko oblasti prirodnih nauka: astronomije, nuklearne fizike, matematike, elektrotehnike, geologije, itd. Na koji način su pisani tekstovi, koji nivo znanja i informisanosti pokriva i kome se knjiga obraća?
Danas bih predstavio jedan od uvodnih tekstova iz knjige, koji govori o počecima matematike.