Nauka

Krenkovi

Prosečnom čoveku fenomen krenkova može izgledati bezopasno ili nevažno. Međutim, krenkovi su veoma iritirajući faktor za mnoge naučnike (odeljenja za matematiku i fiziku dobijaju gomile krenk teorija, a krenkovi povremeno aktivno proganjaju profesore); a još važnije za opšte ljudsko društvo, krenkovi često predstavljaju (kao što će biti pokazano u daljem tekstu) izvor ili podršku mnogih veoma destruktivnih društvenih pokreta.

Kreacionistički pohod na obrazovanje

KreacionizamPrоtеklih nеdеlја nа аdrеsе zаpоslеnih u prоsvеti u оblаstimа prirоdnih nаukа – nаstаvnicimа u škоlаmа, nаstаvničkim аktivimа i univеrzitеtskim prоfеsоrimа, stiglа је vеоmа indikаtivnа pоnudа. Nаimе, svim zаintеrеsоvаnim nаstаvnicimа nudi sе pоklоn u vidu luksuznоg izdаnjа knjigе „Еvоluciја ili stvаrаnjе“. Аutоri knjigе, Rајnhаrd Јunkеr i Zigfrid Šеrеr, spаdајu mеđu nајpоznаtiје sаvrеmеnе еvrоpskе krеаciоnistе.

„I stvori se čovek ...“

glavaOtkrica150sPre nekoliko godina moj otac i ja smo napisali veliku knjigu, kojoj po sadržaju nema konkurencije kod nas. U njoj su predstavljene teme iz nekoliko oblasti prirodnih nauka: astronomije, matematike, elektrotehnike, geologije, biologije, antropologije, itd. Na koji način su pisani tekstovi, koji nivo znanja i informisanosti pokriva i kome se knjiga obraća?
Danas bih predstavio jedan deo teksta iz knjige, koji govori o jednoj naizgled neuobičajenoj temi za ovaj sajt, ali bez koje ne bi bilo ni onih drugih tema, a to je - čovek.