Meteorski roj PERSIDI jedan je od glavnih- bogatih rojeva meteorima, u toku godine mogu se indetifikovati od 23. jula do 20. avgusta. Maksimum je u zavisnosti od godine obično od 12-14.avgusta. Prosečan broj meteora na čas je 50-100. Visina jonizacije 110 km, a brzina 59,4 km/s. Spadaju u brze meteore, pa ih je najbolje registrovati radio-teleskopom za visoke frekvencije. E.L. je 139,19, RA 46º, DEC+58º. Matična kometa je Swift-Tuttle. Period obilaska komete je 120 godina.

ARAO-RADIO SNIMAK-PERSIDI 2013.

perseidi2013

Author: Žan Disterlo

Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 14 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...