Leonidi su do samo pre par godina bili prebogati meteorima, sećam se da je igla na mernom instrumentu radio-teleskopskog prijemnika pokazivala maksimalne otklone. Izgleda da ćemo polako zaboraviti na Leonide, ako nas budu veselili svake 33 godine, jer je prolaz komete od koje su nastali (Temple-Tuttle) baš toliki.Leonide možemo očekivati svake godine u periodu od 14-20. nov. max. se preciznije dobija proračunom. Ako su malobrojni kao ove godine, možemo računati na 5-20 meteora na sat. U noći 17/18.11 pored malog broja meteora zapaženi su krupniji komad, koji su davali duge radio-odjeke, dok su jutarnji meteori bili u većem broju, sa takođe krupnijim meteorima. Ukupno vreme trajanja maksimuma je 3h. Visina jonizacije je 150 km sa brzinom od 70,7 km/s što ih ćini jednim od najbržih meteorskih rojeva, te isti daju dobre radio-odjeke i na visim VHF frekvencijama. Leonidi su najbolji za praćenje iz pravaca N-S, ostali pravci daju manje radio-refleksija, RA je 152 stepena a DEC +22 stepena.

leonidi

Author: Žan Disterlo

Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 14 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...