Meteori

ARAO-Orionidi-2013.

Orionidi su ostaci Halejeve komete, spadaju u grupu brzih meteora (66,4km/s). Prate se radio teleskopom za više frekvencije. Visina jonizacije je 115km, pogodni pravci praćenja su N-S, elevacioni ugao antena +15º. Duži radio odjeci su od manjih bolida.

ARAO-Delta Aurigids 2013

Ovaj meteorski roj je malo istraživan, ARAO ih prati od 2004. Matična kometa je C/1911 N1 ćiji period nije taćno utvrđen ( 1800-2000 godina). Delta Aurigids spadaju u grupu brzih meteora pa ih treba pratiti radioteleskopom za fiše frekvencije. Blagi porast broja meteora ka maksimumu je isti kao i od maksimuma ka minimumu.

Oni dolaze - budite spremni!

meteori-u-nociPočetak i sredinu avgusta osim ljetnih sparina po danu obilježavaju u zvijezde padalice po noći. Kada sićušni komadi međuplanetarne materije brzinama od nekoliko desetaka kilometara u sekundi ulete u Zemljinu atmosferu dolazi do ionizacije i pojave vidljivog svjetlećeg traga na noćnom nebu. Tu pojavu nazivamo meteor ili „zvijezda padalica“.