U Švajcarskoj pokrajini Jura, otkriveno je najveće polje sa komadima meteorita u Evropi. Do sada je pronađeno oko 600 gvozdenih meteorita. Oni potiču od davno palog, ogromnog peteorita i pripadaju jednom od najređih tipova gvozdenih meteorita.

meteorit1
meteorit2

Začuđujućje je da su i posle tako dugog vremena ovi meteoriti opstali, jer se smatra da su pali na Zemlju pre vise od 160.000 godina. Verovatno je uzrok tome da se radi o meteorima od gvožđa, jer bi se kameni meteoriti već odavno stopili sa okolinom i ne bi vise bili prepoznatljivi kao takvi.

Moderna istorija Twanberg-meteorita je počela 1984. godine, kada je jedna seljanka na sveze preoranom polju u blizini mesta Twanberg, pronašla jedan zarđao, neobično težak “kamen”. On je ubrzo prepoznat kao gvozdeni meteorit i danas se nalazi u prirodnoistorijskom muzeju u Bernu. Kao što je to običaj kod meteorita, i ovaj je dobio svoje ime prema mestu nalazišta, pa se danas naziva Twanber ili Twan. Ovaj primerak je najveći i najteži do sada pronađen meteorit u Švajcarskoj. Osim toga radi se o veoma retkom tipu meteorita, od koga postoje samo pet poznatih primeraka u svetu. Dugo vremena posle ovog otkrića je bilo mirno oko Twannberg-meteorita, dok jedan radnik nije na krove kuće koju je renovirao pronašao još jedan komad ovog meteorita težak 2,2 kilograma, koji je tamo ležao očito zaboravljen.

Tek od 2013. godine se pokazalo da je Twanberg mesto jedne od najvećih meteorskih kiša koje su pogodile Zemlju. Polje gde se nalaze meteorski delovi ima širinu od nekoliko stotina metara i dugačko je do 15 kilometara. Ukupna težina do sada pronađenih meteorita iznosi 72,5 kilograma. Iz nađenih fragmenata, naučnici su izračunali da je meteor koji se u padu na Zemlju raspao imao veličinu od 6-20 metara i težinu od nekoliko hiljada tona. Srećom je samo jedan deo raspadnutog meteoroida pao na Zemlju, ostatak je izgoreo u atmosferi.

Svi meteoriti su pronađeni uz pomoć modernih metalnih detektora, jer su se komadi nalazili 15-20 santimetara ispod zemlje i bili su na oko nevidljivi. Ako i vi želite da idete u potragu za meteoritima u Švajcarsku, veoma je važno da za to prvi nabavite dozvolu od Švajcarskih vlasti. Sve što se pronađe mora da se preda muzeju za naučno ispitivanje, a nalazač će moći najveći deo da zadrži za sebe. 

Ljiljana Gračanin
Author: Ljiljana Gračanin
Maturirala u Beogradu u Beču doktorirala astronomiju i fiziku. Na univerzitetskom institutu za astronomiju u Beču se pored predavanja o Suncu i Sunčevom sistemu bavi naučnim istraživanjima na polju spektrografije protozvezda. Napisala je nekoliko desetina naučnih radova o spektralnoj analizi sastava protozvezda. Za ESA (Evropsku Svemirsku Agenciju) piše Tviter-stranu na srpskom jeziku; za Nasu, projekat APOD, objavljuje dnevne prevode fotografija na tri jezika; za ESO (Evropsku Svemirsku Opservatoriju) prevodi opise fotografija na srpski jezik; za Austrijski Svemirski Forum (OeWF) vodi Tviter stranu na srpskom. Na FB uređuje stranu sa aktuelnim zbivanjima na polju astronomije na nemačkom jeziku i FB-stranu sa kursem na srpskom jeziku o orijentaciji na nebu. Uz to održava redovne kurseve astronomije za decu i amatere i drži predavanja za javnost. U okviru Astronoma Bez Granica (Astronomer Without Borders) postavljena je za nacionalnog koordinatora za Srbiju…

Zadnji tekstovi:


Dodaj komentar