Sateliti

Reč dve, tri o Evropi

Šta pliva u okeanima tečne slane vode tik ispod debelog ledenog omotača Evrope? Kada bi iskopali otvor kroz led, spustili silk dužine 10 kilometara kroz rupu skroz do vode a na udicu stavili dobro uhranjenog crvića iz Banata, da li bi upecali nešto? Da li bi živi svet uopšte bio zainteresovan za ukusnog izaslanika sa Zemlje? Ili su ogromna morska prostranstva potpuno prazna, lišena svakog složenijeg ili prostijeg oblika života.

Oreol oko Meseca

Naš čitalac D. Aleksić piše:

Sinoć se video svetleći krug koji je u širokom luku obavijao Mesec. Vreme: 21:45, nedelja 4. mart 2012. Mesto: Vrbas.
Oko 22h samo se nazirao da bi ubrzo nestao. Šta bi to moglo biti? Jel video još neko?

Dva nova satelita Jupitera

Porodica poznatih Jupiterovih satelita se povećala za dva člana. Novi sateliti su pronađeni  27. spetermbra 2011. godine i to pomoću optičkog teleskopa Magelan što govori o velikom napretku tehnologije u zadnih deset godina, jer tako sitni objekti su bili nedostupni i najvećim zemaljskim telsekopima gotovo do danas.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2