Sateliti

Tropska jezera na Titanu

Titan-prestenovi-ceopTitan je jedini svet u Sunčevom sistemu koji pored Zemlje poseduje stabilnu tečnost na površini. Ali Titanova metanska jezera se nalaze samo na polovima satelita (iznad 50. stepena), dok su ekvatorske regije prekrivene ogromnim dinama ugljovodonika. Stoga se verovalo da trope na Titanu čine ogromne pustinje lišene jezera zbog male količine padavina.

Fobos i druge slike

f4-73Koliko je velik Fobos? Kratka konsultacija sa Wikipediom kaže da bi taj veći od dva Marsova meseca mogao da se smesti u elipsoid dimenzija 26,8 × 22,4 × 18,4 km. Lepo, ali je to još uvek teško vizuelizovati. Zato ću vam pokazati kako je Ludovic Celle uporedio ovaj Marsov mesec sa svojim gradom Grenoblom.

Phobos

FobosSnimak je načinio Mars Reconnaissance Orbiter 23. marta 2008-me sa razdaljine od 5800 kilometara i to je najbolji snimak ovog malog Marsovog satelita koji je ikada napravljen.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2