Na prvi pogled pitanje je banalno, jednostavno, prosto i tome slično, ali ono zapravo pokazuje koliko još ima nepoznanica, koliko puno toga ne znamo.

101

Pre svega u odnosu na nas, posmatrače, galaksije se nalaze u raznim položajima, pa neke posmatramo odgore, neke posmatramo iskosa, a neke iz njihove galaktičke ravni. A mnogo zavisi od toga odakle galaksiju posmatrate. Ako gledate točak bicikla i vidite da se on okreće u pravcu kazaljke na satu, pa ga zatim pogledate sa druge njegove strane onda ćete videti da ide suprotno od kazaljke na satu. I koji odgovor je tačan?

Brojna posmatranja spiralnih galaksija govore da se otprilike polovina svih spiralnih galaksije okreće u smeru kazaljke na satu, ali duga polovina se okreće u suprotnom smeru. To potvrđuju posmatranja hiljada galaksija prilikom kojih su određeni i smerovi njihovih rotacija. 

Pitanje se komplikuje kada u razmatranje uvedemo i krake galaksija. U većini slučajeva spiralne galaksije se okreću u smeru namotavanja krakova, ali to nije uvek slučaj pa se tako nalaze primeri sa suprotnim smerom, tj. kada galaksija rotira tako da se kraci „odmotavaju“. Astronomi pretpostavljaju da je do ovakvog kretanja došlo usled nekog fizičkog događaja kada su se dve galaksije spojile te se unutrašnji ritam kretanja poremetio. 

Međutim ima i čudnijih pojava. Zapažene su neke galaksije sa kracima koji se kreću suprotno od ostalih kraka iste galaksije. Dakle, neki kraci rotiraju u jednom, a drugi u suprotnom smeru. Takvo kretanje kraka je najverovatnije izazvano već pomenutim uticajem spajanja galaksija.

Generalno gledano problem je sam početak, nastanak galaksija. Ukoliko su sve formirane od istog oblaka materijala koji se obrće, mogli bismo očekivati da će i pravac rotiranja svih galaksija biti isti. Takav je slučaj sa planetama Sunčevog sistema. Sve se okreću u istom smeru (sa izuzetkom Venere i Urana koje su najverovatnije spoljnim uticajem primorane da se okreću drukčije). 

filamenti
Filamenti

Ali ako galaksije nisu nastale iz istog oblaka materijala one nisu nasumično poređane u svemiru, već se formiraju duž filamenata, sa velikim prazninama između što je verovatno posledica distribucije tamne materije u kosmosu. U tom slučaju moguće je da postoje oblasti u kojima postoji tendencija da galaksije rotiraju u određenom smeru.  

Sve u svemu, zaključak je da ne postoji jasno pravilo u rotiranju galaksija i one rotiraju različito. A za precizniji odgovor potrebna su dalja istraživanja. 

Više o ovome:

 

 


Komentari

 • Boris Saksida said More
  Pozdrav i čestitke svima !!!!!!lp Boris 21 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Hm,....najprije....izvinite što nisam... 22 sati ranije
 • Rekreativac said More
  Čitam tekst i osmeh mi na licu, kao da... 1 dan ranije
 • Zvezdobrojac said More
  Odličan kamp, odlično takmičenje i... 1 dan ranije
 • Boris Saksida said More
  Hm.....baš lepo,Jurij malo osiveo,malo... 2 dana ranije

Foto...