b1
Interferometrijski snimak fotosfere Betelgeza. Credit: Richard Mushotzky, NASA Goddard Space Flight Center.

Preko 25 godina se širom sveta pomno prati aktivnost zvezde promenljivog sjaja Betelgez (crveni superdžin, Alfa Oriona).

Praćenje se vrši u različitim opsezima elektromagnetskog spektra, brojna merenja V filterom, zatim na talanim dužinama zračenja titanijum dioksida kao i u bliskom infracrvenom području. Navedena zvezda je polupravilno promenljiva klase SRc M1.5 - M2.5 Iab. Rezultati merenja su objedinjeni komplementarnom BV fotometrijom od strane T. Kaldervuda (AAVSO). Betelgez i Antares (Alfa Škorpije) su nama dva najbliža crvena superdžina i čijim gravitacionim kolapsom jezgra nastaje supernova tipa II (SN II).

Skorašnja fotometrijska posmatranja ukazuju na primetno opadanje sjaja Betelgeza počevši od oktobra meseca 2019-te godine. Zabeležen je sjaj V = +1.12 magnitude dana 07.12.2019 i ta vrednost predstavlja istorijski minimum za moderno doba. Betelgez prolazi kroz složene kvaziperiodične promene sjaja pri čemu je dominantan period od približno 420 +/-15 dana. Takođe, zabeleženi su i dugoperiodične promene (ciklusi u trajanju 5 do 6 godina) kao i kraći (100 do 180 dana) sa manjim amplitudama promene sjaja. Kao što je rečeno, Betelgez je trenutno najtamniji u proteklom periodu od 25 godina u 50-to godišnjoj istoriji fotoelektričnih merenja u V opsegu. Varijacije sjaja su komplikovane i potiču od pulsacija kao i od rasta i opadanja ogromnih super granula u konvektivnoj zoni zvezde. Merenja u opsegu od 705 nanometara kao i u bliskom infracrvenom području nam govore da u ovom trenutku Betelgez ima relativno jake absorcione linije titanijum dioksida što ukazuje na nisku fotometrijsku temperaturu atmosfere od 3580 Kelvina. Poređenja radi, kada je u maksimumu sjaja (uobičajeno za V opseg  0.2 - 0.3 magnituda) temperatura atmosfere iznosi 3660K .

Stanje u kome se Betelgez trenutno nalazi pruža priliku za nova fotometrijska istraživanja kao i za spektroskopiju, spektropolarimetriju i interferometriju kao i snimanje zvezde adaptivnom optikom. Zbog navedenih razloga, Betelgez je često praćen i Hablovim svemirskim teleskopom u sezoni 2019/2020 od strane Andrea Duprea (CfA) vodećeg istraživača u programu CfA MOB programa.

Izvor: http://www.astronomerstelegram.org


Komentari

 • Miki said More
  Tamna materija se značajno spominje tek... 2 dana ranije
 • polux11 said More
  "...Ove rekordne anomalije znače da... 5 dana ranije
 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 5 dana ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 6 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 6 dana ranije

Foto...