1 Ostaci eksplodiranih zvezda.

foxneutronartwork
Umetnički doživljaj - ljubaznošću Nase

Neutronska zvezda je ono što je preostalo nakon ek­splozije supernove. Drukčije rečeno: gigantska zvezda eksplodira i u toj eksploziji odbaci svoje spoljne slojeve u okolni prostor, a ono njeno jezgro koje preostane je neu­tronska zvezda. Zove se neutronska jer je gotovo cela sačinjena baš od neutrona. Njena masa iznosi izmedju 1,4 i 3,2 mase Sunca. Ili: tipična neutronska zvezda ima masu jednaku masi 500 000 Zemlji.

2 U prečnik stao bi čitav grad

Tolika masa je sabijena u veoma malu kuglu tako da tipična neutronska zvezda ima prečnik od svega dvade­setak kilometara. Komotno bi se smestila u Beograd.

3 Kubni metar - 200 triliona tona.

Tolika materija sabijena u tako mali prostor ima veliku masu. Kubni metar neutronske zvezde na Zemlji bi bio težak 200 triliona tona! Ili, možda razumljivije: jedan kubni milimetar ove zvezde = milion tona.

4 Brzina napuštanja - ogromna.

Velika masa znači i veliku gravitaciju. Da biste napustili neutronsku zvezdu morali biste da jurite 100 hiljada kilometar u sekundi, što je jedna trećina brzine svetlosti. Brzina napušanja Zemlje iznosi nešto više od 11 kilome­tara (ili, preciznije: 11,186 km/s.).

5 Manje su nego što izgledaju.

Snažna gravitacija neutronske zvezde krivi svetlosne zrake tako da do nas dopiru i zraci sa njene druge, zadnje strane. Sa one koja nije okrenuta ka nama.

6 10 milijardi puta jače od čelika.

Nova istraživanja zasnovana na kompjuterskim simu­lacijama sugerišu da je kora neutronske zvezde debela svega nekoliko kilometara, a deset milardi puta je čvršća od čelika.

7 Proizvode snažne potrese.

Fizički uslovi unutar i oko neutronskih zvezda su izuzetni i nigde drugde u svemiru ih ne opažamo. Zato su mo­gući i tako bizarni procesi kao što je ovaj: čvrsta i kruta kora neutronske zvezde je izložena uticaju jakog mag­netnog polja. Pod tim uticajem kora povremeno puca i tada dolazi do divlje eksplozije u kojoj se u svemir izliju ogronomne količine gama zraka.

8 Savršeno su glatke.

Kora neutronske zvezde je toliko kompaktna da verovat­no u čitavom univezumu ne postoji ništa tako glatko kao što je kora neutronske zvezde. Planine na neutronskoj zvezdi (podsetimo se, ona ima prečnik dvadesetak kilo­metara) visoke su svega nekoliko centimetara...

9 U sudarima proizvode zlato.

Mnogi retki metali, uključujući i zlato nastaju kada se dve neutronske zvezde sudare. To su vrlo retki kataklizmički dogadjaji koji takođe proizvode i bljeskove gama zraka.

10 Rotiraju munjevito.

Novorođena neutronska zvezda napravi nekoliko okreta oko svoje ose za jednu sekundu. Ali kako se dalje sažima, po zakonu očuvanja ugaonog momenta, njena rotacija se ubrzava te dostiže i više stotina u sekundi...

 


Tekst, na osonovu podataka iz All About Space i Wikipedie priredio Saša Zorkić


 

 


Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 14 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...