Čileansko-Kanadska grupa autora: I. Dekany, D. Minniti, G. Hajdu, J. Alonso-Garcıa, M. Hempel, T. Palma, M. Catelan, W. Gieren , D. Majaess

  Položaj cefeida u Galaksiji narandžasta boja na slici
  Nevidljivo jato i par cefeida blizanaca

Grupa autora je objavila otkriće para ekstremno crvenih klasičnih cefeida lociranih u Galaktičkoj ravni a iza Galaktičke prečke koristeći se fotometrijom u bliskoj infracrvenoj oblasti u okviru programa pretrage VVV Survey.

Ovo je prvo otkriće objekata ove klase promenjivih zvezda na suprotnoj strani Galaktičke ravni.

Pomenute cefeide imaju gotovo identičan period pulsiranja kao i isti prividan sjaj i boju. Procenili su rastojanje do para cefeida sa približno 1,5% preciznosti, odnosno,oko 8% tačnosti koristeći se Livitovim zakonom u bliskoj infracrvenoj oblasti elektromagnetnog spektra. Utvrdili su da je ukupna ekstinkcija u V području A(V) = 32 magnitude i da su cefeide na istoj heliocentričnoj razdaljini hdi = 11,4+/-0,9 kpc (kiloparseka) a njihova udaljenost u odnosu na stvarnu Galaktičku ravan iznosi manje od jednog parseka –cefeide su praktično su u pomenutoj ravni.

Isti periodi pulsacije ukazuju da je par cefdeida iste starosti i ona približno iznosi 48 +/-3 Myr (miliona godina) i u skladu je sa važećim teorijskim modelom za klasu promenjivih, cefeida. Par cefeida je na međusobnom rastojanju od svega 18,3 lučne sekunde, odnosno,na rastojanju od oko jednog parseka, računato u odnosu na procenjenu heliocentričnu razdaljinu. Njihov položaj u Galaksiji odgovara ranije utvrđenom rastojanju od 3 kpc daljeg Galaktičkog kraka u odnosu na Galaktičku prečku.

Ovako blizak par otkrivenih cefeida ukazuje na postojanje za nas nevidljivog mladog razvejanog zvezdanog jata koje je nevidljivo usled izuzetno velike ekstinkcije i zasenjenosti svetlošću gustog zvezdanog polja Galaktičke prečke. Napominje se da su svi pokušaji direktne detekcije “nevidljivog jata” ostali bezuspešni te je za tako nešto potrebno veće posmatračko zalaganje.

Izvor:

http://arxiv.org


Komentari

 • Aleksandar Zorkić said More
  Eh, pa ne dokazuje se da nešto nije,... 2 sati ranije
 • Željko Perić said More

  Iz moje laičke perspektive, svemir je... 5 sati ranije
 • Baki said More
  Interesantno. „Rezultati otvaraju... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Nastojaćemo da bar neka predavanja i... 3 dana ranije
 • Milivoje said More
  Dobro jutro astronomski magazin,... 4 dana ranije

Foto...