Izvanredno vedro nebo očišćeno burombilo je razlog da potražim tri periodične komete tokom večeri 5. decembra 2018. godine. Postavim dva stara vlastoručno izgrađena teleskopa reflektora: Šeliak 120/900mm i Mirfak 140/1400mm. Oba sa posebnim zadatkom - dvije sjajnije komete za Šeliaka i slabija za Mirfaka. 

Šeliak je napravljen za komete, lagan, okretan, težak 7 kg. On ima i set od tri velika okulara (52mm, 35mm, 30mm - zovem ih KOMa: kombinirani optički mutanti - vlastita kombinacija od 3+2 sočiva različitog porijekla po okularu) radi širokog vidnog polja. Dok je Mirfak dvije godine stariji, rađen kao klasični Altaz reflektor, glomazan, težak 15 kg.  

Kratkoperiodična kometa 64P/Swift-Gehrels

Šeliakom potražim kratkoperiodičnu kometu 64P/Swift-Gehrels u sazvježđu Trougla. Ovaj dio neba bioje već visoko pa sam usput bacio pogled na sjajnu Andromedinu galaksiju M31 i pratilice, male eliptične galaksije M32 i M110 koje odavno teleskopom nisam posmotrio. Trio se fino vidio na bistrom nebu.

Kometu 64P/S-G već neko vrijeme pratim, pa sam je lako našao 1,7° WNW zvijezde Epsilon Trougla (5,5 mag). Kometa se u 12-cm teleskopu +ALP (Anti Light Pollution) filter,lako uočavala kao mala, okrugla, difuzna maglicanešto sjajnijeg središnjeg dijela (DC=3). Prečnik kome 5', sjaj komete 8,8 magnitude. Kometa se polako kreće jugoistočno i ove noćije bila udaljena od Zemlje 0,54 AJ (astronomske jedinice), a od Sunca 1,44 AJ.   

Kometa 64P/S-Gje bila u perihelu 4. novembra 2018. udaljena od Sunca 1,39 AJ, a najbliži prolaz pored Zemlje imala je 28. oktobra 2018. na daljini od 0,44 AJ.  

64P S G

Ovu kometu je otkrio američki astronom Louis Swift (Warner Observatory, Rochester, New York, USA) u noći 17. novembra 1889. godine. Nakon toga kometi se gubi trag da bi je 8. februara 1973. godine ponovo otkrio američki astronom Tom Gehrels (Palomar Observatory, California, USA) fotografski sa 122-cm Šmit teleskopom. Period obilaska komete oko Sunca je 9,23 godine.

Periodična kometa 38P/Stephan-Oterma

Zatim sam sačekao dok se na istočnom nebu podigne sazviježđe Blizanaca, Kastor i Poluks sjajne zvijezde sazvježđa od kojih se istočno preko granice u Raku nalazila periodična kometa 38P/Stephan-Oterma. Detaljnije o ovoj kometi sa periodom obilaska oko Sunca 37,7 godina pisano je u Astronomskom magazinu prošli mjesec, tako da je ovdje dano samo posmatranje.Nakon traganja Mirfakovim tražiocem 20x60mm došao sam na polje 1,2° sjeveroistočno od zvijezde 15 Raka (5,6 mag) i uočio kometuu 14-cm reflektoru +ALP filter. Nalazila se u krajnjem sjeveroistočnom dijelu Raka. Bila je slaba, difuznamaglica, lakše vidljiva bočnim gledanjem, velika 3' (DC=3) sjaja 10,1 magnitude. Kometa se polako giba sjeveroistočno i noćas je bila udaljena od Zemlje 0,77 AJ, a od Sunca 1,62 AJ.   

38P S O

Kratkoperiodična kometa 46P/Wirtanen

Opet se vratim Šeliaku, okrenem ga u pravcu juga. Iza 22 časa Orion je već bio visoko nad brdom pa krenem teleskopom u sazviježđe Eridana. Od nama bliske zvijezde Tau Eridani (daleka 10,5 svjetlosnih godina) do zvijezde Eta Eridani (3,8 mag), od koje 2,2° jugozapadno veoma lako u tražiocu 12x50mm uočim kometu 46P/Wirtanen. Nalazila se u sjeverozapadnom dijelu Eridana uz granicu sa Kitom. Bila je sjaja 4,5 magnitude, veoma velike kome 36'x30' (veća od lika punog Mjeseca). Koma je biladifuzna i malo ovalna(SSW-NNE). Lakose vidila u dvogledima 8x30mm i 12x50mm,imajući uglavnom jednoliki difuzni izgled. Da nije ulične rasvjete grada vidila bi se golim okom.

U 12-cm reflektoru +ALP filter,imala je sjajniji središnji dio velik 5' i zvjezdoliko jezgro sjaja 9. magnittude(DC=4). Sjajnije područje oko jezgra bilo je ovalno, usmjereno u pravcu sjevero-sjeveroistoka iz kojeg se pružao slab, tanak rep dug pola stepena. 

46P W

Inače kometa 46P/Wirtanen je uglavnom slabog sjaja. Po maksimalnom sjaju i prividnim dimenzijama ovo je istorijski prolaz ove komete jer nikada nije bila ovako prividno sjajna i tako velike kome, a proračuni govore da ni u dalekoj budućnosti to neće biti slučaj. Kometa se kreće brzo u pravcu sjeveroistoka i noćas je bila udaljena od Zemlje 0,098 AJ (14 miliona kilometara), a od Sunca 1,06 AJ.   

Ovo je bilo moje treće posmatranje ove komete prilikom prolaza kroz perihel. Ranije je to bilo 1997. kada je dosegla 10,8 magnitudu(velika3')i 2007. godine kada je bila 9,3 magnitude (velika 4'). Ovaj prolaz kroz perihel je 13. decembra 2018. na 1,05AJ udaljena od Sunca, a najbliži prolaz pored Zemlje je 17. decembra 2018.na 0,078 AJ (11,6 miliona kilometara). Kometi će sjaj i veličina još rasti pa ljubitelji kometa mogu da je pogledaju ili fotografišu (koji mogu) jer je u sve boljem položaju.

Kometa 46P/Wirtanen je fotografski otkrivena 17. januara 1948. godine od strane američkog astronoma finskog porijekla Karl A. Wirtanen-a (Lick Observatory, California, USA) kao slabi objekt 16. magnitude. Kometa je velika 1,2 kilometara, period obilaska oko Sunca je 5,44 godine i član je Jupiterove familije kratkoperiodičnih kometa.

46P W dia

 


Komentari

 • Miki said More
  Tamna materija se značajno spominje tek... 2 dana ranije
 • polux11 said More
  "...Ove rekordne anomalije znače da... 5 dana ranije
 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 5 dana ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 6 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 6 dana ranije

Foto...