Pojava komete na nebu je loš znak. Jer kometa najavljuje kugu, rat, smrt, propast kraljeva i država, poraz u ratu. Godine 1517. jedna kometa je najavila uništenje astečke civilizacije koja je usledila četiri godine kasnije.

KometaCrtez

  montezuma
Montezuma, astečki vladar i kometa

Mnogo pre toga jedna kometa je bila vesnik Cezareve pogibije. A Velika kometa iz 1811. predskazala je poraz Napoleona u ratu sa Rusima. Ova kometa se pominje u romanu Rat i mir, ali je za Pjera Bezuhova ona imala sasvim drugo značenje. Činjenica je međutim da je sledeće godine izuzetno dobro rodilo grožđe. A Napoleon je zaista bio poražen.

A 1910. mnoge je zahvatila panika jer je te godine Zemlja prolazila kroz rep Halejeve komete. Više godina pre toga utvrđeno je prisustvo cijana u repovima kometa i mnogi su se spremali za sudnji dan. Posle se ispostavilo da je materija u repovima kometa toliko razređena da gotovo i ne postoji. 

Kod nas  

I kod nas je kometa najavljivala nesreću, često rat. Ko je umeo da "čita" komete znao je s kojim susedom ćemo ratovati. O tome je govorio smer repa komete. A duži rep je značio da će i rat biti duži.

Ponekad je kometa najavljivala opasnost za vladara pa se govorilo da je jedna kometa označila i smrt kneza Miloša. A u jednom zapisu stoji da je kometa iz 1456. donela kugu. Bila je to inače Halejeva kometa.

Međutim neki kod nas smatrahu da je pojava komete dobar znak za Srbiju. Drugi su se slagali sa tim, ali samo ako se kometa javila na istoku.

Kod nas se inače u narodu kometa zove repata zvezda ili samo repatica, zatim zastavuša i barjaktaruša. Reč kometa je grčkog porekla u značenju "kosmata zvezda" pošto su Helenima činilo da je rep komete zapravo kosa. Doduše, Vaviloncima je rep ličio više na bradu.

A krajem XVI veka pojavilo se u svetu učenje po kome su komete ljudski gresi zgusnuti u oblak gustog dima. Kod nas se u staro vreme opet govorilo da su komete nesrećne majke koje su izgubile svoju decu pa lutaju nebom sa, od žalosti, raspuštenom kosom.

Po nešto naučnijem mišljenju komete su vlažna isparenja koja postaju zapaljiva "kad na velikoj visini dođu u dodir sa ognjem".

 

 


Komentari

 • Goran Stanković said More
  Uporno se previdja ili prećutkuje... 19 sati ranije
 • polux11 said More
  Naljutiće se Kinezi što njihove... 2 dana ranije
 • Boris Saksida said More
  Neka vam uspije,baš lepo!!!!!!!lp 2 dana ranije
 • Baki said More
  Dobar izbor. Kakva je budućnost... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Prvo zabeleženo zapažanje T CRB-a... 4 dana ranije

Foto...