• Prvo teleskopsko posmatranje komete bilo je 1618. Tada je teleskopom kometu posmatrao švajcarski astronom Johann Cysar (1586-1657)
 • Najsjajnija periodična kometa je Halejeva koja se vraća u periodima od 76 godina.
 • Prvi pokušaj osmatranja tranzita komete (Halejeve) ispred Sunca načinio je američki astronom Ellerman 18-19. maja 1910. Da bi posmatrao pod što boljim uslovima Ellerman je putovao na Havaje, ali uprkos tome nije uspeo da vidi kometu.
 • Prva kometa za koju se zna da je pala na Sunce bila je kometa 1979 XI. Ona je udarila u Sunce 31. avgusta 1979.
 • Prva predviđena kratkopreriodična kometa bila je Enkeova.
 • Kometa sa najkraćim periodom takđe je Enkeova: 3,3 godine. Moguće je da postoji i kometa sa kraćim periodom obilaska oko Sunca, ali za sad takva nije zapisana.
 • Kometa sa najdužim potvrđenim periodom je Grigg-Mellish. Ona je posmatrana 1742. i zatim 1907.
 • Najveća kometa ikada zabeležena verovatno je posmatrana 1811. Prečnik njene kome iznosio je oko dva miliona kilometara – što je veći prečnik i od Sunca. Njen rep bio je dugačak čak 160 miliona kilometara.
 • Najduži rep imala je Velika kometa iz 1843. Njene rep se pružao na čak 330 miliona kilometara.
 • Kometa sa najviše repova je kometa DeCheseaux. Ona je 1744. Imala čak šest sjajnih, širokih repova.
 • Kometa sa najdužim izračunatim periodom je Delavansova kometa. Zabeležena je 1914, a vratiće se za 24 miliona godina.
 • Prvi put da je Zemlja prošla kroz rep komete bilo je, koliko se do sada zna, juna 1861. Sama kometa je prošla na 1,8 miliona kilometara od Zemlje. Nikakav efekat ovog prolaska nije zabeležen. Kometu je inače bio otkrio J. Tebbutt iz Australije.
 • Prva kometa koja je pronađena tokom promračenja Suca bila je Tewfiksova kometa (1882)
 • Najzelenkastija kometa bila je Jurov-Achmarov-Hasselova kometa iz 1939. Zelena boja se učavala čak i kroz male teleskope.
 • Najudaljenije kometa ikada posmatrana bila je Stearnsova kometa. Ona je opažena 1927. Letela je na više od 1 500 000 000 km daleko od Sunca.


Podaci prema:

Astronomy Fact & Feats - Patrick Moore

 kometa
Comet McNaught over the Pacific Ocean. ESO

Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 13 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...