BlueMoon
Kada bude pun Mesec će se nalaziti ispod našeg horizonta 

plavi Mesec
Nije plav, nego sam ga ja
tako ofarbao

 

Plavi Mesec je pred nama i dele nas sati do njegovog dolaska. Nebeska mehanika je slučaj zakazala za 22. avgust u 14:57 što znači da ga nećemo videti jer će kod nas tada biti dan, a  sem toga, nalaziće se daleko ispod horizonta. Pričekaćemo zato noć da Mesec ispolovi i ukaže nam se. Videćemo tada da je naš satelit u duvštvu i da ga krase dve najmožnije planete Sunčevog sisteam: Jupiter i Saturn.

MeseNoc
Desetak sati kasnije, u ponoć 22. avgusta 

Mesec 22. avgusta izlazi u 20:06:48
Zalazi u 05:15:30
Biće osvetljen 99,8%
I udaljen 384623 kilometara od nas.

Ali, šta je to Plavi Mesec? O tome imamo poseban članak iz koga izdvajamo:

Iz članka: Plavi Mesec

Pošto se Mesečeve mene smenjuju na 29 ½ dana, postoji dakle mogućnost da se u istom kalendarskom Mesecu pojave dva puna Meseca. Pojava Plavog Meseca nije retka i beleži se u proseku sedam puta u toku 19 godina, odnosno svakog 33. meseca. U astronomskom smislu Plavi Mesec označava pojavu trinaestog punog Meseca u godini.

Termin Plavi Mesec u upotrebi je više od 400 godina i za to vreme njegovo značenje je više puta menjano. Prvi put upotrebljen u Severnoj Americi termin “Once in a Blue Moon” (o Plavom Mesecu) odnosio se na događaj koji je redak, ali se ipak zapaža s vremena na vreme. Štaviše, događalo se da Mesec čak postane vizuelno plav. Nakon erupcije vulkana Krakatau 1883. vulkanska prašina je prekrila gotovo celu površinu Zemlje, pa je Mesec dobio plavičastu, a zalazak Sunca zelenkastu boju. Zabeleženi su slučajevi da Mesec ,,poplavi” nakon velikih šumskih požara u Švedskoj i Kanadi, nakon tropskih monsuna u jugoistočnoj Aziji. Plavi Mesec prisutan je i u popularnoj muzici druge polovine 20. veka i odnosi se na usamljenost, neuzvraćenu ljubav...

Poslednjih decenija ustaljeno je shvatanje po kome Plavi Mesec predstavlja pojavu drugog punog Meseca u toku istog kalendarskog Meseca. Medjutim, ukoliko malo dublje ,,zagazimo” u problematiku naići ćemo na jednu drugu definiciju. Svako od četiri godišnjih doba sadrži po tri kalendarska meseca u kojima se obično pojave po tri puna Meseca. Medjutim usled spomenute nesaglasnosti izmedju dužine trajanja sinodičnog Meseca i kalendarskog meseca, jasno je da se u toku godišnjeg doba mogu javiti četiri puna Meseca. I upravo treći od četiri puna Meseca u toku istog godišnjeg doba naziva se Plavi Mesec.

Odakle zapravo potiču ove nesuglasice? Naime, Lorens Lafler (1907-1966) sa antiohijskog koledža u Ohaju, u svom članku iz 1943. objavljenom u američkom magazinu Sky and Telescope navodi da se može dogoditi da se u godini jave trinaest punih Meseca. Kao svoj izvor navodi izdanje Farmerskog almanaha države Mejn iz 1937. Međutim, samo tri godine kasnije u istom magazinu astronom – amater Džejms Hju Pruet (1886-1955) piše članak o Plavom Mesecu i navodi prethodne Laflerove komentare. Ali, u tim navodima izvodi pogrešan zaključak kada kaže da se sedam puta u 19 godina javlja trinaest punih Meseca godišnje, što daje 11 meseci sa jednim i jedan sa dva puna Meseca. Ovaj drugi pun Mesec u kalendarskom mesecu po njemu je Plavi Mesec.

Ceo članak: Plavi Mesec

 

A sad samo ukratko o tome. Postoje dve varijante Plavog Meseca. Po prvoj to je drugi pun Mesec u jednom kalendarskom mesecu i to je, dakle, mesečni Plavi mesec. Po drugoj: to je treći pun Mesec u jednom sezoni, pa ćemo ga zvati sezonski Plavi mesec.

Mesec22avgustPun Mesec 22. avgusta 2021.

Što je slučaj ovog puta, jer smo pun mesec u sezoni (koja je počela 21. juna) imali 24. juna, zatim 24. jula i sad 22. avgusta. Četvrti pun mesec ove sezone bile u 20. septembra (a već kroz dva dana počinje jesec, završava se godišnje doba, 22. septembra.

Naravno, stari astronomski vukovi znaju da tog trenutka Mesec neće biti plav i da naziv „plav“ nema nikakve veze sa bojom Meseca. 

Doduše Mesec, zaista može da poplavi, ali nezavisno od same prirode Meseca, nego zbog posebnog stanja naše atmosfere. Kada na primer u blizini besni požar tada se vazduh puni sitnim česticama promera nešto preko 900 nanometara. Te čestice efikasno rasipaju cevenu svetlost pa kad Mesec sija kroz njih do nas dopiru samo ili pretežno plavi zraci.  

Lista narednih sezonskih Plavih Meseca

19. August 2024.
20. maj, 2027.
24. avgust 2029. 
21. avgust 2032. 
22. maj 2035.
18. maj 2038.
22. avgust 2040.
 
 Plavi Mesec na fotografiji:
Plavi Mesec - Ljubomir Pavković

 


Dodaj komentar