sunce neutrini
Sunce koje se vidi pomoću neutrina.

Po Standardnom modelu fizike elementarnih čestica neutrini zajedno  s elektronima i kvarkovima pripadaju grupi osnovnih delova materije.

Nastaju u nuklearnim reakcijama i sudarima čestica. Mali su i neutralni, skoro nulte mase. Neometano putuju kroz materiju u bilo kom agregatnom stanju, gotovo brzinom svetlosti. Lako prolaze kroz Zemlju. Teško se detektuju.  

Sunce je najmoćniji izvor neutrina u našoj okolini. Nuklearne reakcije fuzije u jezgru Sunca su izvor energije i svetla. Elektronski neutrini nastali ovom reakcijom nazivaju se solarni neutrini. Na Zemlju po jednom kvadratnom centimetru u jednoj sekundi padne oko 66 milijardi solarnih neutrina.

Slika Sunca je snimljena u „neutrino svetlu“, na detektoru Super-Kamiokande ili „Super-K“ u Japanu.

Kamiokande pokazuje da neutrini zaista dolaze iz pravca Sunca i da ima mnogo događaja iz tog pravca.

kamiokande

Slika je dobijena u najvećoj podzemnoj neutrinskoj opservatoriji Super Kamiokande, detektovanjem neutrina u bazenu sa 50 000 tona vode smeštenom 1 km pod zemljom u jednom rudniku u Japanu.

Ovi neutrini intereaguju s elektronima u vodi, ubrzavaju ih, stvarajući pri tom impulse čerenkovljevog zračenja. Ove impulse su ekspozicijom od 503 dana detektovala pojačala svetlosti na površini bazena. Svetlije boje predstavljaju veći tok neutrina.

Solarni neutrini, rođeni u centru Sunca, na Zemlju stignu za oko 8 minuta. Pomoću neutrina možemo da posmatramo skoro trenutne aktivnosti u jezgru Sunca dok nam fotoni to omogućuju tek za oko milion godina.

Izvor: Super Kamiokande

 

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 


Komentari

 • milena said More
  Mmm hvala, autoru, veliki zagrljaj :D 18 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Baš lepo,pozdrav svima,Boris! 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 3 dana ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 4 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 4 dana ranije

Foto...