Sunce

Svetski Dan Sunca

sds

Čovek se sve više okreće Suncu, postaje svestan njegovog značaja i nastoji da „osvetli“ fenomen svetlosti i koristi njegove potencijale. U poslednjih 20 godina saznali smo o Suncu više nego u poslednjih 2 000 godina.

Priča sa pomračenja Sunca

eclBC

Pored sveg planiranja mesecima ranije odakle ćemo da gledamo pomračenje, morao sam da pronalazim rezervnu poziciju praktično pred sam polazak zbog (ne)očekivane gužve na putevima. Izabrali smo sporedni put #159 koji spaja Torrington, Wyoming sa ... pa ni sa čim zaista.