Meteoriti

Nebeska tela na Zemlji

logob92Gledaj tamo na nebu!
Neka ptica!
Avion?
To je supermen!

Ovaj dijalog s početka crtanog filma Supermen bio je prva asocijacija za mnoge ljude srednje generacije koji su pažljivo slušali vesti tokom novembra meseca 2010. Tada je objavljeno da su pomalo uspaničeni građani u nekoliko mesta na jugu Srbije videli izuzetno sjajnu zvezdu padalicu koja je uz eksploziju i prasak proletela iznad njihovih glava i završila negde na teritoriji Kosova.

Piše: Marija Vidić

Meteoriti u Srbiji

logob92Blizu Aleksinačke Banje čula se žestoka pucnjava. Neki nađahu da su Turci, drugi da je vulkanska sila zemlju provalila, a mnogi se setiše vreloga kamenja za koje naš narod iz predanja zna da po kadšto s neba na zemlju pada. Zvanična izvešća i četiri komada kamenja od ministra unutrašnjih dela data našem kabinetu na čuvanje, pokazaše da je to odista meteorsko kamenje, rekao je Josif Pančić na sednici prirodno-matematičkog odseka Učenog društva, aprila 1879.

Piše: Branislav Krivokapić