Podsjetnik na sadašnjost, prošlost ili budućnost

NGC 2244 Rosette Nebula
Autor ove prelepe Rozete je Andreas Fink (Wikipedia)

Kako god da svi skupa gledamo na osmi mart nitko od nas pripadnika „lošije polovice“ ne bi si danas trebao dozvoliti luksuz zaborava makar i simbolične geste prema „boljoj polovici“ društva. Sredina u kojoj živimo sve više briše nepotrebne razlike između spolova. Nekada, ne tako davno, biti žena značilo je biti manje vrijedan član zajednice. Razlike između spolova postoje i one su realnost, njih treba uvažavati baš kao što treba uvažavati i činjenicu da smo jednako vrijedni  te da jedni bez drugih ne možemo. U budućnosti će se razlike između spolova još više smanjivati a osmi mart postati će podsjetnik na vrijeme kada to nije bilo tako.

Kroz povijest žene su se znale pojavljivati kao vladarice, kraljice, princeze, božice.. Ipak, generalno su žene u svakodnevnom životu bile potlačene i na to se razdoblje muškarci zaista mogu sramiti. Moderna emancipacija žena u društvu započinje sa Clarom Zetkin koja je na međunarodnoj konferenciji za prava žena održanoj 1910. u Kopenhagenu izašla s prijedlogom da se osmi mart diljem svijeta obilježava kao međunarodni dan žena. Već slijedeće godine priča je po/krenula planet..

Obilježimo danas zajedno sa našim kćerkama, majkama, ženama, djevojkama, kolegicama međunarodni dan žena.

osmi mart 1


Komentari

 • Baki said More
  Prvorodne crne rupe, koje su se pojavili... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Prava tema. Program ASPTRE trebalo bi da... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Liv wrote:
  Postoji li slican kamp jos negde na...
  4 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Sveta 4
  "Pa i nije dat odgovor na... 4 dana ranije
 • Liv said More
  Postoji li slican kamp jos negde na... 4 dana ranije

Foto...