Sjajna zvezda Betelgez i dalje nastavlja sa iznenađenjima. Izgleda da je još jedan oblak prašine, takozvani sekundarni oblak zaklonio fotosferu zvezde u pravcu posmatranja ovih dana, govore fotometrijska istraživanja. I za navedeni oblak se takođe smatra da je formiran od odbačenog materijala sa površine zvezde. 

orionOvogodišnja posmatranja Betelgeza nam pokazuju da je zvezda ponovo potamnela nakon neobično kratkog perioda povećanja sjaja. Očekivalo se da će Betelgez ponovo zasijati nakon istorijskog minimuma tokom decembra meseca prošle godine i zaista se sjaj povećao i dostigao maksimum od +0,4 magnitude u periodu april - maj. Zatim, usledio je primetan pad u julu mesecu. Dosegnut je sekundarni minimum u iznosu +1,0 magnitude nakon čega dolazi do novog povećanja sjaja za 0,3 magnitude, odnosno došlo je do oparavka na nivo od +0,7 magnitude 3. avgusta ove godine (kriva sjaja, krajnji desni deo krive). Diferencijalna DSLR fotometrija nezavisno sprovedena od strane dvojice fotometrista V. Volmana i O. Nikela u prisustvu dnevne svetlosti je pokazao gore opisano ponašanje krive sjaja sa greškom merenja +/-0,04 magnituda i što je očekivano za ovakvu metodu. Pored navedene fotometrijske metode, vršena su i vizuelna posmatranja uz obaveznu korekciju atmosferske ekstinkcije od strane A. Amorima (Brazil), R. Stabingsa (Australija), F. Mariuza i C. Sigismonda (Italija). Posmatrači su potvrdili da je nakon dostignutog maksimuma +0,4 magnitude usledio pad u sjaju Betelgeza.

Tumačenje uočenih pojava jeste da je pored velikog oblaka prisutan i sekundarni oblak prašine. Glavni, odnosno veliki oblak je odgovoran za duboki minimum u sjaju Betelgeza tokom decembra meseca prošle godine i kada se poklopio sa minimumom redovne pulsacije crvenog diva (period pulsacije 1,2 godine). Kao što je ranije rečeno, za velikim sledi i sekundarni oblak.

Predviđa se da će sjaj Betelgeza ponovo dostići +0,4 magnitude tokom septembra meseca ove godine. Naravno, oporavak sjaja će se dogoditi ukoliko se ne pojavi još neki oblak prašine u pravcu posmatranja.

Picture 1

Kriva sjaja Betelgeza zaključno sa 27. avgustom 2020. godine, V fotometrijski filter.

Izvor

 


Komentari

 • Miki said More
  Tamna materija se značajno spominje tek... 2 dana ranije
 • polux11 said More
  "...Ove rekordne anomalije znače da... 5 dana ranije
 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 5 dana ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 6 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 6 dana ranije

Foto...