Klima

Aljaska poput Mjeseca

Vulkan Redoubt na Aljasci mirovao je od 1989. do početka ove godine. Tada su se pojavli znakovi njegova buđenja. Čak devetnaest registriranih erupcija dogodilo se od početka vulkanske aktivnosti zabilježene 19. marta.

Klima budućnosti - novo »Ledeno doba«?

INTERVJU

led3

Članak iz Astronomije 27

Pre dvadeset hiljada godina Zemlja se nalazila u »kandžama« debelih naslaga leda koji je crpeo snagu iz hladnih uporišta na severu i valjao se ka jugu, prekrivajući nekadašnja prostranstva šuma i zelenih polja. Temperatura je bivala sve niža, a mnogi delovi kopna naše planete tonuli su pod velikom težinom leda koji ju je pritiskao. Dr Draženko Nenadić, docent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, specijalista za kvartar, ovaj fenomen objašnjava: