Mars

Veliki udar koji je formirao Marsove mesece

6cropOd kada je američka sonda 'Mariner 9' 1971. detaljno fotografisala Marsove mesece, raširila se hipoteza da su ta tela zapravo zarobljeni asteroidi. I Fobos i Dejmos imaju oblike nepravilnih asteroida a njihovi spektri se podudaraju sa objektima tipa D, tamnim asteroidima bogatim organskim i isparljivim materijama koji verovatno potiču iz Kajperovog pojasa.

 

Traganje za izvorom solarnih energetskih čestica

 aktivnosti

Solarne energetske čestice (SEP) su jedan od glavnih izazova budućih svemirskih letova. Dok uobičajene čestice solarnog vetra, elektroni, protoni i joni helijuma putuju nekoliko dana, oblaci ovih malih, veoma brzih solarnih projektila, put od 150 miliona km do Zemlje prevale za manje od sat vremena. One mogu da sprže osetljivu elektroniku svemirskih letilica i predstavljaju ozbiljan rizik za astronaute. Sunce ih izbacuje u svim pravcima pa se teško detektuju i predviđaju.