Sateliti

Prve karte Meseca

Prvamapacelog meseca Herriot 1609Početkom sedamnaestog veka istraživači nebeskog prostora i tela koja lutaju njime dobili su moćno sredstvo za svoj rad. Bio je to naravno teleskop, sjajan izum, u osnovi tiliko jednostavan da je prosto neverovatno kako ranije nije izmišljen. Odmah je proširio ljudski vidokrug do neslućanih razmera i izmenio nmoge predstave o vasioni i nama samim.

Otkud imena kratera i planina na Mesecu?

Moon by Johannes hevelius 1645Čim je pronađen teleskop Mesec je odmah postao glavna meta astronoma osmatrača i oni su proveli mnoge noći šarajući po njegovoj površini. Nošen idejom da sačini detaljan atlas Meseca Johanes Hevelius (što je latinizirano ime Johana Hevela, 1611-1687) studirao je Mesečev reljef čitavih šest godina.

Kada će prestati potpuna pomračenja Sunca?

totalnoJedan od uslova neophodnih da bi se sa Zemlje moglo videti potpuno pomračenje Sunca je da prividni lik mladog Meseca biva jednak ili veći od lika Sunca. U sadašnjem trenutku evolucije sistema Zemlja – Mesec i samoga Sunca ovaj uslov je ponekad ispunjen, a kada to nije slučaj moguće je videti prstenasto pomračenje. Kada, gledano sa Zemlje, najveći mogući lik Meseca ne bude dovoljno veliki da zakloni najmanji mogući lik Sunca završiće se epoha potpunih pomračanja Sunca.  Pitanje je zašto će se to desiti? I kada?

Pan: još jedan dokaz o postojanju raviola u kosmosu

panIma jedna međuplanetna misija koja uspešno traje već već 19 ipo godina. Sem dva sovjetska „Фобоса“, to je najteža međuplanetna sonda ikad lansirana – preko 5,7 tona! Sonda je i jedna od najkomplikovanijih ikad poslatih uređaja u kosmos: preko 1630 elektronskih komponenti i 14 km kablova i žica. Za sve ovo vreme misija je dvaput produžavana, ali ove godine joj je definitivno kraj. Pogađate, radi se o „Cassiniju“. Posle svega, šta je sad povod za pisanje? Raviole?

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
1