Sateliti

Koliko je brz Mesec?

keplerazakon

Lepa boginja Selena je, kaže starogrčka priča, svako veče u svoje nebeske kočije uprezala dva bela konja i zatim lagano putovala nebom. U svetlu današnjeg znanja o dužini Mesečeve staze oko Zemlje rekli bismo da su Selenini konji morali ići na mlazni pogon jer put od preko 2,4 miliona kilometara za svega 27,3 dana može se preći samo velikom brzinom.

Interesantne činjenice o Mesecu

mesecOd svih nebeskih tela Mesec je, s izuzetkom Sunca, najatraktivniji za nas ljude. On se pominje u mitovima, legendama i romanima. Nema naroda bez neke priče o njemu. Šekspir ga pominje u više svojih stihova. A sem svega toga, on nam je mnogo važan za sam život (što je posebna priča).

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2