Sateliti

Faze Meseca

kakosevidi

Mesec je tamno telo, on ne zrači svoju svetlost i zato možemo da vidimo samo onaj njegov deo koji obasjava Sunce. Kako opet Mesec stalno menja svoj položaj u odnosu na Zemlju i Sunce taj deo će, posmatrano sa Zemlje, svakog dana izgledati drukčije. Kažemo - Mesec prolazi kroz mene ili faze.

Izgubljeni meseci Basrooma

bass2Dva mala Marsova meseca, Fobos i Dejmos, prava su misterija. Čim su 1971. godine naučnici prvi put videli slike Fobosa koje je napravio „Mariner 9“ pomislili su da se radi o zarobljenom asteroidu. Zapravo, u to vreme niko nije video nijedan asteroid iz blizine – na to je trebalo sačekati do 1991. kada je na putu za Jupiter sonda „Galileo“ proletela pored asteroida Gaspra – ali je on bio nepravilnog oblika i pun kratera, što je mnogo više odgovaralo predstavi koju su naučnici imali na umu kada su koristili termin ’asteroid’.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2