Sateliti

Ledena kraljica Saturna

h2Saturn ima 62 potvrđena meseca, od kojih 53 imaju imena ali samo 13 ima prečnik veći od 50 km a čak 33 ispod 10 km. Jedan od tih većih je Helena, koga su Francuzi otkrili 1980. a do sada ga posetili 'Voyager 2' i 'Cassini'.

Rečnik Mesečeve nomenklature

PlatoD

 Napomene 

Nomenklatura Mesečevog reljefa podrazumeva označavanje reljefnih formi po morfološkim i drugim jedinstvenim karakteristikama tako da se one lako mogu locirati, opisati i o njima diskutovati. Nakon otkrića teleskopa astronomi počinju da daju imena površinskim (litosfernim) formama nebeskih objekata, posebno na Mesecu i Marsu. Za standardizaciju  nomenklature nebeskih tela zadužena je Međunarodna astronomska unija.

U vezi Mesečeve nomenklature treba reći da je ona latinizirana te tako reč planina na Mesecu ima latinsko ime monszaliv sinusdolina vallis itd. Nazivi se koriste kao prefiks u imenu datog objekta.

ELF2: sonda za lov na život na Enceladusu

e1Gledano sa astrobiološke tačke, Enceladus je svakako jedan od najinteresantnijih objekata u Sunčevom sistemu, zahvaljujući globalnom podzemnom okeanu i hidrotermalnim izvorima. Ali ono što stvarno impresionira to je da je preko skoro stotinu gejzira na južnom polu moguće teoretski analizirati taj okean bez spuštanja na površinu. Iako je (od nedavno pokojni) 'Cassini' pokušao da analizira džetove, on za to nije bio konstruisan jer se u vreme njegovog lansiranja o njima nije ni sanjalo. Zato je očigledno da nam se valja vratiti na Enceladus.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2