Na milijardu i po kilometara od Zemlje Kasini, Nasin orbiter, osmatra Saturn njegove prstenove i veliku porodicu satelitai. Do sada je snimio na hiljade fotografija. Ovo je samo neznatan izbor od tog blaga.

Kliknite na fotografije.

1

Ovaj snimak je načinila kamera orbitera Cassini 12. avgusta 2009. godine sa rastojanja od oko 847 000 kilometara od Saturna.

2

Mali satelit Prometej je prošao kroz F prsten Saturna. To on periodično radi i tako remeti materijal prstena. Slika je načinjena sa rastojanja od 950 000 km.

3

Sunčevi zraci osvetaljavaju deo Saturnovih prstenova.

4

Ovo je Tethys Saturnov satelit. Površina mu je posuta kraterima. Slika je načinjena 14. oktobra 2009.

5

Vidite li satelit na ovoj slici? Baca finu, elegantnu senku po prstenu. To je Daphis, svetla tačkica na ovoj slici. U prirodi satelit ima prečnik od 8 kilometara. Slika je načinjena sa rastojanja od 823 000 km.

6

Ovo je drugi pogled na istu scenu od prethodne slike. Pukotina kroz koju prolazi satelit zove se Keelerova pukotina, a nalazi se u A prstenu. Slika je načinjena sa rastojanja od 496 000 km (srednje rastojanje Meseca od Zemlje je 384 400 kam).

7

Ovo je Rhea, veliki Saturnov satelit. Snimljen je 13, oktobra 2009.

8

Za ovu čudesnu šaru odgovoran je satelit Prometheus (86 km u prečniku) koji svojom gravitacijom deformiše F prsten. Slika je načinjena 26, maja 2009, sa oko 922 000 km od Saturna.

9

Mesec Enceladus. Sunce ga obasjava s desne strane, a Saturn, slabašnim svetlom, s leve. Snimljen je sa rastojanja od 199 000 km, 26. Jula 2009.

10

Za ovu senku koja preseca deo Saturnovih prstenova odgovoran je satelit Mimas.

11

Majušno telo nad Saturnovim B prstenom. Nalazi se oko 480 km od spoljne ivice B prstena.

12

Enceladus izbacuje mlaz ledenih čestica u međuplanetarni prostor. Slika je načinjena 13. Oktobra 2009.

13

Veliku tamnu senku na Saturn baca njegov najveći mesec, Titan. Saturn je ovde preekspniran.

14

Tanušna pegica pored pruge po površini Sautrna je senka satelita Mimas. Pruga je senka prstenova.

15

Veliki Tethys ispred Satrunovog prstena i majušnog neimenovanog satelita. Prsten tik iznad Tethysa se gubi iza tamne strane Saturna.Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 14 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...