Planete-Sunce

Oko Sunca planete (i druga tela Sunčevog sistema) se kreću po eliptičnim putanjama (a Sunce se nalazi u jednom od fokusa te elipse). To znači da se rastojanje planete od Sunca stalno menja i da postoji najveće i najmanje rastojanje. Tačka na orbiti u kojoj je telo najbliže Sucu zove se perihel, a tačka na kojoj je najdalje od Sunca zove se afel.

apside

Rastojanja su data u kilometrima i astronomskim jedinicama (astronomical unit, AU). Astronomska jedinica je srednje rastojanje Zemlje od Sunca i iznosi 149,597,871 kilometar (ili, zaorkuženo 150 miliona).

Sledi tabela sa najmanjim, najvećim i srednjim rastojanjem planeta od Sunca. Takođe, data su i najmanja rastojanja odnosne planete od Zemlje.

(Podaci su preuzeti sa Universe Today)

Merkur
Najmanje: 46 miliona km (0,307 AU)
Najveće: 70 miliona km (0,466 AU)
Srednje: 57 miliona km (0,387 AU)

Najmanje od Merkura do Zemlje: 77,3 miliona km

Venera
Najmanje: 107 miliona km (0,718 AU)
Najveće: 109 miliona km (0,728 AU)
Srednje: 108 miliona km (0,722 AU)

Najmanje od Venere do Zemlje: 40 miliona km

Zemlja
Najmanje: 147 miliona km (0,98 AU)
Najveće: 152 miliona km (1,1 AU)
Srednje: 150 miliona km (1,0 AU)

Mars
Najmanje: 205 miliona km (1,38 AU)
Najveće: 249 miliona km (1,66 AU)
Srednje: 228 miliona km (1,52 AU)

Najmanje od Marsa do  Zemlje: 65 miliona km

Jupiter
Najmanje: 741 miliona km (4,95 AU)
Najveće: 817 miliona km (5,46 AU)
Srednje: 779 miliona km (5,20 AU)

Najmanje od Jupitera do Zemlje: 588 miliona km

Saturn
Najmanje: 1,35 milijarde km (9,05 AU)
Najveće: 1,51 milijarde km (10,12 AU)
Srednje: 1,43 milijarde km (9,58 AU)

Najmanje od Saturna do Zemlje: 2,57 milijarde km

Uran
Najmanje: 2,75 milijarde km (18,4 AU)
Najveće: 3,00 milijarde km (20,1 AU)
Srednje: 2,88 milijarde km (19,2 AU)

Najmanje od Urana do Zemlje: 2,57 milijarde km

Neptun
Najmanje: 4,45 milijarde km (29,8 AU)
Najveće: 4,55 milijarde km (30,4 AU)
Srednje: 4,50 milijarde km (30,1 AU)

Najmanje od Neptuna do Zemlje: 4,3 milijarde km

Iako Pluton nije planeta, već planeta patuljak,

Pluton
Najmanje: 4,44 milijarde km (29,7 AU)
Najveće: 7,38 milijarde km (49,3 AU)
Srednje: 5,91 milijarde km (39,5 AU)

Najmanje od Plutona do Zemlje: 4,28 milijarde km

Šta su to planete i drugo važno o njima?
Zvanična definicija "planete"

 


Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  S druge strane skoro sve je predvidela. 5 sati ranije
 • Baki said More
  Retko koja naučna fantastika uspeva da... 1 dan ranije
 • Siniša said More
  Ne znam, da li znate, ali naš je jezik,... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Nekoliko desetina hiljada svetlosnih... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Nešto me zanima. Znamo, da je... 2 dana ranije

Foto...